TButtonAttributes

TButtonAttributes = set of TButtonAttribute;

See Also

DrawButton, TButtonAttribute